Orná pôda,lúky a les na predaj

cena dohodou
Zvolenská Slatina (okres Zvolen)
Na predaj orná pôda o rozlohe 17985 m2, KU Zv. Slatina,cena 0,50 eur/m2

Na predaj ttp lúky o rozlohe 9528 m2,KU Zv. Slatina,cena 0,70 eur/m2

Na predaj lesný pozemok o rozlohe 16239 m2, KU Zv. Slatina,cena 1 eur/m2

Ilustračné foto
kontakt:
email: realmarket@realmarket.eu
telefón: 0905 355 927, 0911 522 677, 045/5370457
Fotogaléria
reklama