TRŽNÉ OCENENIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Ponúkame Vám službu tržného ocenenia nehnuteľností pre účely následného predaja, resp. stanovenie tržnej ceny pre účely dedičských alebo súdnych konaní.

Cenník

Stredné Slovensko 200,- € (+DPH)
Západné Slovensko 300,- € (+DPH)
Východné Slovensko 400,- € (+DPH)


V prípade záujmu o ocenenie budov, domov, bytov, garáží atď. - volajte na číslo telefónu: 0911/522 677, v prípade záujmu o ocenenie pozemkov, ornej pôdy, TTP, pasienkov, lúk a lesov - volajte na číslo telefónu: 0902/891 459

reklama