SLOVENSKÁ DRAŽOBNÁ A LICITAČNÁ SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.
Bystrický rad č. 69, 960 01 ZVOLEN

SLOVENSKÁ DRAŽOBNÁ A LICITAČNÁ SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. Vám v súlade so Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách ponúka služby v oblast dražieb nehnuteľného a hnuteľného majetku (motorové vozidlá, umelecké diela, drahokamy, šperky, zlato a iné farebné kovy). Do dražby prijímame aj majetok, ktorý je predmetom exekučného záložného práva, alebo založený v prospech veriteľov.

dražba

Ďalšie informácie Vám rád poskytne Ing. Martin Sladkovský na t.č. 0902 891 459 na adrese drazby@realmarket.eu. Ponúkame vydraženie Vášho majetku za najvyššiu možnú trhovú cenu.

Obráťte sa s dôverou na nás a Vaše problémy vyriešime za Vás.

JUDr. Peter Kočička
právne zastúpenie

Ing. Martin Sladkovský
konateľ spoločnosti
reklama