Živočíšna farma Kráľovský Chlmec

cena dohodou
Kráľovský Chlmec (okres Trebišov)
Na predaj funkčná živočíšna farma v regione Kráľovský Chlmec pozostavajúca z dvoch hospodárskych dvorov, 1000ks HD a 2100ha pôdy. Viac info v ponuke mailom na vyžiadanie. Naša spoločnosť disponuje právným oprávnením ku predaju predmetnej pôdy a ku zastupovaniu splnomocnenej osoby vlastníka pôdy. Jedná sa o autorizovaný predaj s plnou mocou (zazmluvnená zákazka).
kontakt:
email: martin@realmarket.eu
telefón: 0902 891 459
reklama