Polyfunkčný objekt pred rekonštrukciou

188 000,00 €
5 663 688,00 SK
Zvolen (okres Zvolen)
Nehnuteľnosť sa nachádza v blízkosti centrálnej časti mesta Zvolen -ul. Sokolská v lokalite administratívnych a bytových domov. Nehnuteľnosť tvorí súčasť radovej zástavby. Budova bola využívaná na bývanie, v súčasnosti nie je využívaná. Orientácia obytných miestností je na juh. Konfigurácia terénu je rovinatá až svahovitá. Budova sa nachádza v bezprostrednej blízkosti miestnej komunikácie a teda prístup k nehnuteľnosti je priamo z ulice. Okolitú zástavbu tvoria prevádzkové objekty prevažne využívané na administratívne účely. Vo vzdialenosti cca. 300 m sa nachádza železničná zastávka.


Nehnuteľnosť je postavená v rovinatom teréne s prístupom po spevnenej komunikácií a pozostáva z dvoch nadzemných podlaží. Nehnuteľnosť je založená na železobetónových základových pásoch. Nosná konštrukcia je tvorená z tehlového muriva hrúbky 500 mm, vnútorné nosné murivo je zrealizované z tehál hrúbky 300 mm. Podlahy nie sú zrealizované. Okná sú drevené dvojité, vnútorné dvere nie sú osadené. Vonkajšiu povrchovú úpravu fasády od ulice tvorí vápenno cementová omietka. Strop je nad druhým nadzemným podlažím s rovným podhľadom.


Celková výmera je 566 m2, vek stavby 75 rokov, nová prípojka vody, nová prípojka EE, prípojka plynu, kanalizácia, nehnuteľnosť je možné využívať po realizácií rekonštrukcie na administratívne a bytové účely.

Cena nehnuteľnosti je 188.000,- Eur
kontakt:
email: realmarket@realmarket.eu
telefón: 0905 355 927, 0911 522 677, 045/5370457
Fotogaléria
reklama