Poľovný revír

cena dohodou
Krupina (okres Krupina)
Ponúkame na predaj 100ha poľovnej plochy (orná pôda, lesné pozemky, záhrady, trvalé trávne porasty, lúky, pasienky), ktoré sú súčasťou výmery plochy revíru kvalitného poľovného združenia s prednostným právom výkonu poľovníctva. Viac informácií osobne alebo mailom v ponuke na vyžiadanie.
kontakt:
email: martin@realmarket.eu
telefón: 0902 891 459
reklama